اکومولاتور پیستونی هیدرولیک چیست؟

اکومولاتور پیستونی هیدرولیک چیست؟

اکومولاتور نام وسیله ای میباشد که در سیستمهای سرما زا کاربرد دارد و وظیفه آن جدا کردن مایعات از گاز است.
جایگاه قرار گیری این وسیله در نقطه پایانی خط ساکشن میباشد و عمل فرستادن گاز و مایع را درمسیر ساکشن برعهده دارد.
همچنین مانع حرکت مایع به طرف کمپرسور خواهد شد این وسیله توانایی ذخیره انرژی به شکل فشار سیال را دارا
دهد. مثالً های هیدرولیک زمان حرکت اتاقک جرثقیل است و آن را در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می در جرثقیل
به طرف باال نیروی فراوانی به کار می رود. در واقع این نیرو توسط اکومولاتور تولید میشود. اکومولاتور پیستونی
هیدرولیک در یخچالهای صنعتی و سردخانهها کاربرد فراوانی دارد .

نمونه اکومولاتور پیستونی هیدرولیک

اکومولاتور پیستونی هیدرولیک چیست؟

این وسیله از یک جایگاه روغن و یک جایگاه گاز که به وسیله ی پیستون که نقش رابط را بین این دو جایگاه انجام
میدهد تشکیل شدهاست. جایگاه مرتبط با گاز از نیتروژن پر میشود. مخزنی که با روغن در ارتباط است به مدار
هیدرولیک متصل میگردد. وقتی فشار را افزایش میدهیم روغن به مسیر اکومولاتور فرستاده میشود و باعث فشردگی گازخواهد شد. وقتی فشار کم شود در گاز جمع شده انبساط ایجاد میشود و روغن انباشته شده به مدار هیدرولیک هدایت میشود. اکومولاتورها انواع مختلفی دارند که عبارتند از: وزنی، فنری، گازی، پیستونی، دیافراگمی، کیسه ای


عمل اکومولاتور پیستونی هیدرولیک

راه دیگر برای جدا کردن گاز و هوا در داخل مخزن بکارگیری یک پیستون آزاد میباشد اکومولاتور پیستونی هیدرولیک می تواند در دمای خیلی بالا یا خیلی کم کار خود را به خوبی انجام دهد. اصطکاک موجود در سدها در این
سیستم مشکل ایجاد میکند زیرا این نوع از اکومولاتور ها در فشار پایین فعالیت دارد. این گروه از اکومولاتور به خاطر نشتی فراوان میان سیلندر وپیستون باید به موقع تعویض شوند.

نحوه کارکرد اکومولاتور پیستونی هیدرولیک

هرگاه سرد کننده به اکومولاتور برسد عموما در وضعیت بخار سرد قرار میگیرد. در هر حال باز هم مقداری از مایع
خنک کننده با آن ترکیب شده است. ترکیب مایع وگاز پس از ورود به اکوموالتور از درون لوله u مانند عبورکرده، سپس
گاز از یک طرف بیرونرفته و مایع خنک کننده در سطح اکومولاتور انباشته میشود. در واقع مایعات صافشده و در اکومولاتور ذخیره میشوند. در این ناحیه یک حسگر با دقت بالا اندازههای خیلی کم از مایع را به مسیر ورودی کمپرسور میفرستد.

انواع اکومواتور

وظایف اکومولاتور پیستونی هیدرولیک

عملکرد اکومولاتور ها انباشته کردن نیرو و کم کردن نوسان است. در زیر به وظایف اکومولاتور ها اشاره میکنیم.

ذخیره انرژی

در واقع اکومولاتور گاز را در کنار روان کننده هیدرولیکی بکار میبرد. سیال میتواند انرژی کمی را ذخیره کند. در اکومولاتور پیستونی هیدرولیک نیروی گاز فشرده شده، به پیستون فشار میاورد و در نتیجه نیروی موثر بر پیستون و اثر ان بر سیال باعث میشود روان کننده بر روی سیستم اثر بگذارد .

جذب پالس

پمپها انرژی الزام برای بکار انداختن سیستم هیدرولیکی را بوجود میآورند. عملکرد این پمپها تولید نیرو توسط جریان پالسی است. پمپ های پیستونی هیدرولیک به خاطر اینکه می توانند فشار زیاد را تحمل کنند کاربرد فراوانی دارند. نقش اکومولاتور هنگامی که در جایگاه مناسبش قرار گیردکم کردن فشاراست.

کاهش شوک

کمک گرفتن از اکومولاتور در سیستم هایی مثل بیل میکانیکی باعث کاهش شوک میشود. در واقع اگر اکومولاتور نباشد چرخهای عقب بیل کامال به سمت باال بلند خواهد شد و باعث ایجاد مشکل میشود.

بهبود جریان پمپ

اکومولاتور قادر است نیرو را ذخیره کرده وانرژی پمپ هیدرولیکی را کامل کند.

تثبیت فشار

پایین امدن دما ویا بالا رفتن آن باعث نوسانات فشاردر سیستم هیدرولیکی میشود. اکومولاتور ها با گرفتن و یا رها کردن اندازه های کمی از سیال نوسانات فشار را کنترل میکنند.

توزیع سیاالت

اکومولاتور ها برای تقسیم اندازه کمی از روان کننده ها مثل روغن بکار میروند.

سخن پایانی

اکومولاتور های پیستونی هیدرولیک در صنعت در یخچالها و سرد کننده ها و بالابر جرثقیل وغیره کاربرد فراوانی دارند. این اکومولاتور می توانند در دماهای زیاد کار کنند. همچنین استفاده ازاین اکومولاتور باعث صرفه جویی در کارایی تجهیزات هیدرولیک میشود و سرعت انجام کارها را بالاتر میبرد.

برای خرید اکومولاتور پیستونی هیدرولیک کلیک کنید.

برچسب ها:

این مقاله بدون برچسب است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *