پرشر سوئیچ آکول

پرشر سوئیچ آکول یا سوئیچ فشار، سوئیچ کنترل فشار می باشد و برای تنطیم فشار مخازن یا جلوگیری از افزایش فشار در محیط های تحت فشار در صنعت کاربرد دارند.پرشر سوئیج یا کنترلر فشار دارای یک کنتاکت الکتریکی می باشد و با رسیدن فشار به مقدار تعیین شده، کنتاکت فعال می شود و یک سیگنال الکتریکی ارسال می شود و سوئیچ قطع می گردد، همچنین ممکن است سوئیچ های فشار به گونه ای طراحی شوند که در صورت افزایش و یا کاهش فشار سیستم را قطع و یا وصل کنند. پرشرسوئیچ در برقراری ایمنی و کنترل در سیستم های تحت فشار نقش مهمی را ایفا می کنند، همچنین پرشرسوئیچ ها با توجه به کاربری، فشار کاری و سیال دارای انواع مختلفی می باشند. خرید پرشر سوئیچ آکول

پرشر سوئیچ یا سوئیچ فشار چیست؟

پرشرسوئیچ در سیستم هایی که با فشار کار می کنند و نیاز به روشن و خاموش شدن در رنج مشخصی از فشار را دارند کاربرد دارند. فروش پرشر سوئیچ آکول

انواع برند پرشرسوئیچ

پرشر سوئیچ ویکا (WIKA)
پرشر سوئیچ دانفوس (DANFOSS)
پرشر سوئیچ SAGINOMIYA
پرشر سوئیچ هانیول (HONEYWELL)

سنسور فشار (المان فشار) در پرشر سوئیج

در پرشر سوئیچ ها از سنسورهای فشار مختلفی استفاده می شود و با توجه به سنسور به کاررفته در پرشرسوئیچ رنج فشاری و دقت اندازه گیری پرشر سوئیچ متغییر می باشد. قیمت پرشر سوئیچ آکول

انواع پرشر سوئیچ براساس المان اندازه گیری

پرشرسوئیج بردونی
پرشرسوئیچ دیافراگمی
پرشرسوئیچ پیستونی
پرشرسوئیچ تفاضلی یا دیفرانسیل
پرشرسوئیچ حالت جامد یا پرشرسوئیچ سالید استیت
پرشر سوئیج پیستون – دیافراگمی
پرشرسوئیچ بیلوزدار
پرشرسوئیچ کپسولی

پرشر سوئیچ آکول