کارتریج هیدرولیک

گاهی پمپ کارتریج هیدرولیک را با عناوینی مانند پمپ پره ای یا تیغه ای نیز نام می برند. به طور کلی پمپ کارتریجی هیدرولیک به عنوان پمپ های فشار متوسط در صنایع به کار می رود. جریان خروجی در این پمپ ها می تواند دبی ثابت و دبی متغیر باشد. در ادامه ابتدا به معرفی پمپ کارتریجی و شناخت اجزای تشکیل دهنده آن می پردازیم؛ با نحوه عملکرد این پمپ ها آشنا شده و در نهایت شرایطی که نباید از پمپ های کارتریجی استفاده کرد را مورد بررسی قرار می دهیم. خرید کارتریج هیدرولیک

 اجزای اصلی پمپ کارتریجی هیدرولیک شامل تیغه ها، محفظه، روتور و شفت است.با توجه به اینکه تیغه ها، نقش اصلی در عملکرد پمپ های کارتریجی دارند، از آنها به عنوان پمپ های تیغه ای یا پره ای هم یاد می شود. به طورکلی پمپ کارتریجی هیدرولیک به عنوان پمپ های کم صدا در صنایع مورد استفاده قرار می گیرد. پمپ کارتریجی هیدرولیک معمولا با سرعت های 1200 تا 1750 rpm با الکتروموتور و با محرکه موتور احتراقی تا 2400 rpm مورد بهره برداری قرار گرفته و در فشار و سرعت کاری تعریف شده، دارای بازده حجمی بین 85 تا 90 درصد می باشند. علیرغم بازده مکانیکی خوب، بازده کلی آنها به دلیل افت های ناشی از نشتی های موجود در اطراف روتور پایین است (75 تا 87 درصد). فروش کارتریج هیدرولیک

پمپ کارتریجی یا پره ای هیدرولیک

نحوه کار پمپ پره ای

یک پمپ کارتریجی هیدرولیک دارای عملکرد بسیار ساده ای است. نحوه عملکرد این پمپ ها را در زیر مشاهده می کنیم. روتور پمپ دارای شیارهای شعاعی است و با متصل شدن به محور محرک (شفت پمپ که به الکتروموتور کوپل شده است) در داخل رینگ بادامکی چرخش می کند، سپس به دلیل ایجاد نیروی گریز از مرکز تیغه هایی که در شیار روتور هستند به بیرون رانده می شوند و در تماس با سطح رینگ نگاه داشته می شوند. به بیانی ساده تر این نیروی گریز از مرکز است که باعث حرکت و انتقال سیال خواهد شد، لازم به ذکر است که این نیرو توسط الکتروموتور کوپل شده با شفت پمپ کارتریجی ایجاد می شود. قیت کارتریج هیدرولیک

همانطور که مشخص است، نحوه کار پمپ کارتریجی هیدرولیک به این شکل است که در نیم دور اول فضای بین روتور و رینگ بادامکی افزایش می یابد و انبساط حجمی ایجاد شده منجر به کاهش فشار و ایجاد مکش می شود؛ به این ترتیب سیال به طرف مجرای ورودی جریان می یابد. در نیم دور دوم تیغه ها به داخل شیار باز می گردند و به همین دلیل حجم کاهش می یابد و در نتیجه سیال به طرف مجرای خروجی حرکت می کند. واضح است که اگر خروج از مرکز بین محور روتور و رینگ بادامکی به صفر برسد؛ هیچ جریانی در خروجی وجود نخواهد داشت.

پمپ کارتریجی هیدرولیک یا پمپ پره ای هیدرولیک دارای دو نوع متعادل و نامتعادل است. در پمپ کارتریجی هیدرولیک متعادل دبی خروجی نمی تواند متغیر باشد. خروج از مرکز برخی از انواع پمپ کارتریجی هیدرولیک که توسط مکانیزم قابل تنظیم است، به عنوان پمپ های جابجایی متغیر شناخته می شوند. در اصل خروج از مرکز این سری از پمپ ها به وسیله تنظیم دستی یا مکانیزم جبران کننده فشار کنترل می شوند.

در شکل زیر نمونه ای از پمپ کارتریجی هیدرولیک با سیستم جبران کننده فشار را مشاهده می کنید. اگر فشار در خروجی تا حدی افزایش پیدا کند که رینگ بادامکی به سمت چپ حرکت کند؛ مقدار خروج از مرکز کاهش خواهد یافت. واضح است که در صورت داشتن حداکثر خروج از مرکز، فشار در خروجی صفر خواهد شد.

پمپ کارتریجی هیدرولیک با سیستم جبران کننده فشار

تغییرات فشار و جریان خروجی از پمپ کارتریجی هیدرولیک با سیستم جبران کننده فشار در نمودار زیر رسم شده است؛ در اثر افزایش مداوم فشار در خروجی، میزان خروج از مرکز کاهش می یابد و در نهایت به صفر می رسد و این امر باعث قطع کامل جریان خروجی پمپ می شود.

نمودار فشار بر حسب جریان در پمپ کارتریجی هیدرولیک

نمودار فشار بر حسب جریان در پمپ کارتریجی هیدرولیک با سیستم جبران کننده فشار

پمپ کارتریجی یا پره ای هیدرولیک با سیستم جبران کننده فشار، به طور خودکار در برابر افزایش فشار در سیستم محافظت می شوند. هرگاه فشار به مقدار P1 برسد، نیروی فنر جبران کننده با نیروی پیستون هیدرولیکی برابر می شود. ادامه افزایش فشار باعث فشرده شدن بیشتر فنر جبران کننده شده تا در نهایت به فشار P2 برسد که خروج از مرکز در آن صفر است. در این شرایط جریان خروجی صفر است و در این حال ضمن جلوگیری از اتلاف توان، از میزان گرم شدن سیال هم کاسته می شود. لازم به ذکر است که شیب نمودار به ثابت فنر سیستم جبران کننده بستگی دارد.

کارتریج هیدرولیک