شیر برقی ویکرز

شیر هیدرولیک ویکرز و یا شیر برقی ویکرز همانطور که از اسمشون مشخص است ُ مسیر حرکت سیال هیدرولیک را مشخص میکند. شیر های هیدرولیک دارکشنال DIRCTIONAL در دونوع پاپتی و اسپولی موجود دارند. که شیر های پاپتی نشتی داخلی بسیار کمی دارند و گران تر هستند. خرید شیر برقی ویکرز شیرهای اسپولی بسیار پرمصرف هستند که فروش عمده بازار به ابن نوع شیر ها اختصاص دارد. قیمت شیر برقی ویکرز

سایز های مختلف شیر برقی ویکرز

سایز های مختلف شیرهای کنترل جهت به شرح ذیل میباشد

1/4
3/8
1/2
3/4
1/1/4

شیرهای کنترل جهت ویکرز با کد DG4V شروع میشوند که توضیحات و جزییات انها کامل در کاتالوگ شیر برقی ویکرز موجود است. شیر های 1/۲ و 3/4 و 1/1/4 دو طبقه هستند که از یک بدنه اصلی و یک شیر برقی 1/4 تشکیل مشوند. فروش شیر برقی ویکرز

فرمان های مختلف شیر برقی ویکرز

فرمان شیر دایرکشنال اصلی ترین موضوع برای انتخاب شیر در مدار های مختلف است

فرمان های پر مصرف به شکل زیر میباشد:

بسته 2c
باز 8c
اچ 0c
پی بسته یا همان وسط صندلی 6c
ضربدر موازی 2a
موازی ضربدر 2al

شیر برقی ویکرز