آکومولاتور epe

آکومولاتور epe هیدرولیک یا انباره در سیستم های هیدرولیک، از اجزایی است که به حفظ فشار یکنواخت در خط کمک می کند. زمانی که مدار به جریان زیادی نیاز داشته باشد، آکومولاتور می تواند در یک بازه زمانی کوتاه، مکملی برای جریان پمپ بوده و انرژی را برحسب نیاز ذخیره کرده و تحویل می دهد. خرید آکومولاتور epe

در صورتی که فشار به طور ناگهانی در خط بالا رود، انباره این افزایش فشار را جذب کرده و از وارد آمدن ضربه به سیستم لوله کشی جلوگیری می نماید. در صورتی که فشار در خطوط مدار کاهش یابد، انباره به نحوی عمل می نماید که مدار را به حالت قبل از افت فشار باز می گرداند. هایپر صنعت فامکو ارائه دهنده انواع آکومولاتور هیدرولیک در برندهای مختلف به مشتریان عزیز می باشد. فروش آکومولاتور epe

انواع آکومولاتور

آکومولاتور وزنی
آکومولاتور فنری
آکومولاتور گازی
آکومولاتور پیستونی
آکومولاتور دیافراگمی
آکومولاتور کیسه ای

آکومولاتور وزنی

این نوع از آکومولاتور از قدیمی ترین و ساده ترین انواع آن است. همانطور که در شکل زیر مشاهده می شود؛ وزنه ها به صورت عمودی و در بالای سیال قرار می گیرد. با ورود سیال به داخل آکومولاتور، وزنه ها به سمت بالا حرکت خواهند کرد. طبق رابطه ی P=F/A با تقسیم نیروی وزن بر مساحت سطح تماس پیستون با روغن بدست می آید. طبق فشاری که تمایل به ایجاد کردن آن داریم می توان وزنه ها را تغییر داد. لازم به تاکید است که فشار خروجی بدون توجه به وزن ثابت است و این نکته در نمودار زیر مشخص است. قیمت آکومولاتور epe

آکومولاتور وزنه ای

لازم به تاکید است که فشار خروجی بدون توجه به وزن ثابت است و این نکته در نمودار زیر مشخص است.

حجم سیال آکومولاتور وزنه ای

نماد شماتیک آکومولاتور وزنی به شکل زیر است.

نماد شماتیک آکومولاتور وزنی

آکومولاتور وزنه ای، شامل سیلندر، پیستون متحرک، میله و وزنه می باشد به صورت عمودی قرار گرفته و وزنه های سنگین در بالای آن نصب شده است. وزنه ها با وارد شدن سیال به آکومولاتور، رو به بالا حرکت می کنند. در این آکومولاتور ها وزنه ها را می توان به دلخواه کم یا زیاد نمود. در این انباره ها فشار برابر است با مقدار وزنه ها، تقسیم بر سطحی از پیستون که در تماس با روغن است. این آکومولاتور ها تنها نوعی است که فشار در آن همیشه ثابت است و بستگی به پر یا خالی بودن آکومولاتور ندارد. این نوع آکومولاتور بسیار سنگین است زیرا برای ایجاد فشار دلخواه می بایست وزنه های بزرگی بر روی آکومولاتور قرار دارد و کاربردش محدود به پرس های سنگین یا سیستم هایی است که به حجم زیادی از سیال نیاز دارند. از عیوب دیگر انباره های وزنه ای، گران بودن هزینه های ساخت و محدودیت های ابعادی می باشد. مهمترین محاسن آن قابلیت کارکرد در دماهای بسیار بالا و بسیار پایین می باشد. ولی موضوعی که در آکومولاتور های وزنه ای مورد توجه قرار می گیرد وجود نشتی بوده که می باید با استفاده از اورینگ های مناسب نسبت به رفع مشکل اقدام گردد.
آکومولاتور فنری

اجزای اصلی آکومولاتور فنری شامل سیلندر، پیستون و فنر است. فرآیند رخ داده در آکومولاتور فنری مشابه آکومولاتور وزنی است؛ با این تفاوت که به جای وزنه، فنر این کار را انجام می دهد. فنر موجود در این آکومولاتور به کمک پیچی تنظیم می شود تا فشار معینی در سیستم وجود داشته باشد. از آکومولاتور فنری برای تامین جریان و فشار کم استفاده می شود چون در فشار کاری بالا و حجم خروجی زیاد سیال، ابعاد آکومولاتور باید بسیار بزرگ و سنگین باشد. با توجه به اینکه خاصیت الاستیسیته فنر در سیکل های کاری زیاد، استفاده از این نوع آکومولاتور در فشارهای بالا و حجم خروجی زیاد سیال مناسب نیست.

در زیر نمودار حجم-فشار و نماد شماتیک آکومولاتور فنری را مشاهده می کنیم.

حجم سیال آکومولاتور فنری

نماد شماتیک آکومولاتور فنری

آکومولاتور فنری شامل سیلندر، پیستون و فنر است. البته می توان از یک یا چند فنر استفاده نمود. ذخیره سازی انرژی آکومولاتور فنری توسط یک فنر صورت می گیرد. فنر با استفاده از پیچ، برای فشار های مختلف تنظیم می شود با پمپ کردن روغن به انباره، پیستون یا میله موجب فشردن فنر و ذخیره شدن انرژی پتانسیل در آن می شود. این انرژی بر حسب نیاز سیستم با باز شدن دوباره فنر آزاد و به سیستم پس داده می شود. از آنجا که نیروی فنر با تغییر مکان آن متناسب است، نیروی فنر و در نتیجه فشار روغن در طول کورس فنر ثابت نبوده و به مقدار تغییر مکان بستگی دارد. بنابراین باید توجه نمود که در این نوع انباره، فشار اعمالی بر سیال، ثابت نمی باشد و بستگی به مقدار روغن موجود در انباره دارد. از آکومولاتور های فنری در تامین جریان و فشار کم استفاده می شود زیرا در فشار های بالا و حجم خروجی زیاد دارای ابعاد بزرگ و سنگین می گردد. در نتیجه به دلیل از دست رفتن خاصیت الاستیسیته فنر در سیکل های کاری زیاد، استفاده از این نوع انباره در کاربرد مذکور مناسب نمی باشد.

آکومولاتور را در هر وضعیتی نصب نمود.
نیروی فنر و دامنه فشار آکومولاتور به راحتی قابل تنظیم نمی باشد.
اندازه فنر ها محدود است و جوابگوی حجم زیادی از روغن نیست.

آکومولاتور گازی

آکومولاتور گازی به کمک گاز خنثی و قانون بویل کار می کند. قانون بویل بیان می کند که در دمای ثابت، تغییر فشار گاز نسبت به حجم آن رابطه معکوس دارد. بنابر ویژگی تراکم پذیری گازها می توان انرژی پتانسیل را در آکومولاتور گازی ذخیره کرد. هرگاه فشار سیستم کاهش یابد، گاز دوباره منبسط شده و به این ترتیب انرژی پتانسیل ذخیره می شود؛ با منبسط شدن گاز، سیال به داخل سیستم هیدرولیک حرکت خواهد کرد.

به طور کلی آکومولاتور گازی دارای دو نوع جدا شده و جدا نشده است که توضیحات تکمیلی در زمینه این دو نوع جدا شد و جدا نشده در بخش مربوطه آورده شده است.

نماد شماتیک آکومولاتور گازی و همچنین نمودار تغییرات فشار سیال به حجم مایع درون آکومولاتور گازی به شکل زیر است.

حجم سیال آکومولاتور گازی

نماد شماتیک آکومولاتور گازی

روغن یا سیال هیدرولیک تقریبا غیر قابل تراکم است. بدین معنی است که افزایش زیاد فشار روغن موجب کاهش ناچیز حجم آن می شود. از سوی دیگر تغییرات زیاد فشار گازها و هوا خاصیت تراکم پذیری بسیار کمتری دارد و در نتیجه تراکم روغن برای ذخیره انرژی در آن کار بیهوده ای است، حال آنکه ذخیره انرژی در گاز یا هوا راهی بسیار مناسب است.

به عبارت دیگر عملکرد این نوع انباره بر اساس قانون بویل ماریوت می باشد (در دمای ثابت، فشار گاز به نسبت عکس حجم آن تغییر می نماید).

خاصیت تراکم پذیری گاز، امکان ذخیره سازی انرژی پتانسیل در انباره گازی را فراهم می نماید. کاهش فشار سیستم موجب انبساط مجدد گاز و آزاد شدن انرژی ذخیره شده می گردد که این امر موجب هدایت سیال (روغن) به داخل سیستم هیدرولیک می گردد. در نوع سوم انباره ها از هوا یا گاز های دیگر به جای فنر یا وزنه، برای تامین رفتار کشسانی مورد استفاده قرار می گیرد. در این انباره ها گاز و روغن هر دو در یک ظرف قرار داشته با افزایش فشار روغن، گاز منبسط شده و روغن را به بیرون هدایت می کند.

نکته بسیار مهم این است که هرگز از اکسیژن برای شارژ آکومولاتور استفاده نشود، زیرا اکسیژن تحت تراکم، تمایل شدیدی به ترکیب با روغن و در نتیجه انفجار دارد، به همین دلیل استفاده از هوا برای شارژ توصیه نمی شود. مقدار شارژ اولیه گاز، نباید از ¼، ⅓ حداکثر فشار کارکرد سیستم کمتر باشد. در ضمن باید توجه کرد که مقدار فشار گاز درون آکومولاتور با افزایش و یا کاهش روغن در آن تغییر می کند.

انباره های گازی به دو دسته زیر تقسیم بندی می گردند:

جدانشده: آکومولاتور های گازی بدون تفکیک No-Separator type
جداشده: آکومولاتور های گازی Separator type

آکومولاتور epe