فشارشکن رکسروت

شیرهای فشار شکن رکسروت، از نوع تحریک مستقیم می باشد. جهت محدود کردن فشار در یک سیستم استفاده از این نوع فشار شکن ها (شیر های کنترل فشار) رایج می باشد. شیر DBD رکسروت از اجزایی نظیر بدنه (1)، فنر (2)، پاپت و دمپر پیستون (3) یا توپی (4) و فلکه یا پیچ تنظیم کننده فشار (5) تشکیل شده است. در این فشار شکن با استفاده از فلکه تنظیم فشار، می توان فشار سیستم را به طور پیوسته و میزان دلخواه تنظیم کرد به نحوی که با چرخش فلکه یا پیچ تنظیم کننده، با فشار فنر به پاپت یا توپی بر روی نشیمنگاه تنظیم فشار صورت می گیرد. خرید فشارشکن رکسروت

شیر فشار شکن رکسروت در سایزهای زیر توسط هیدرونرما ارائه می شود:

فشار شکن رکسروت DBD سایز 6
فشار شکن رکسروت DBD سایز 8
فشار شکن رکسروت DBD سایز 10
فشار شکن رکسروت DBD سایز 15
فشار شکن رکسروت DBD سایز 20
فشار شکن رکسروت DBD سایز 25
فشار شکن رکسروت DBD سایز 30

در این نوع شیر کنترل فشار زمانی که فشار سیستم بالاتر از حد تنظیم شده شود، سیال از پورت P به سمت پاپت حرکت کرده و به علت اینکه نیروی سیال از نیروی فنر بیشتر است، فنر را جمع کرده و از پورت T به مخزن تخلیه می شود. فروش فشارشکن رکسروت

فشار شکن DBD رکسروت با توجه به نیاز مصرف کننده در 7 بازه مختلف فشاری تولید شده است. قیمت فشار شکن رکسروت

کاربرد شیر فشار شکن رکسروت

یونیت های صنعت
یونیت های متحرک
صنایع نفت و گاز و پتروشیمی
صنایع نظامی

مزایای شیر فشار شکن رکسروت

قیمت مناسب
کیفیت بالا
امکان استفاده در سایزهای مختلف
تنوع در دبی

فشار شکن رکسروت