شیر تایمردار پنوماتیک

شیر تایمردار پنوماتیک از انواع شیرهای تحریک الکتریکی است که در مدارهای پنوماتیک برای تخلیه منظم و مستمر آب جمع‌شده در کمپرسورها، مخازن باد، خشک‌کن‌ها، فیلترها و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد. قیمت شیر تایمردار پنوماتیک

رطوبت به عنوان یک عامل مضر برای قطعات و اجزای سیستم‌های پنوماتیک شناخته می‌شود.

این در حالی است که در فرایند تولید هوای فشرده و با بالا رفتن فشار هوا در کمپرسور، بخشی از بخار آب محلول در هوا به مایع تبدیل شده و مقادیر قابل توجهی از رطوبت و قطرات آب به سمت اجزای سیستم پنوماتیک جریان می‌یابد. خرید شیر تایمردار پنوماتیک

جهت جلوگیری از  ورود این رطوبت به مدار پنوماتیک، با استفاده از تجهیزات رطوبت‌گیر و خشک‌کن‌ها بخش قابل توجهی از رطوبت از هوای فشرده جدا می‌شود. فروش شیر تایمردار پنوماتیک

هم چنین، بخشی از رطوبت محلول در هوای فشرده در برخورد با دیواره سرد مخزن باد، به ویژه در فصول سرد سال، میعان‌یافته و به صورت قطرات آب در کف مخزن جمع می‌شود.

استفاده از شیر پنوماتیک تایمردار این امکان را فراهم می‌آورد که بر حسب حجم تولید هوای فشرده و میزان دما و رطوبت نسبی محیط کار سیستم و بالتبع میزان آب جذب و انباشت شده در تجهیزات مورد اشاره، در بازه‌های زمانی مشخص و به میزان معینی با باز شدن مسیر تخلیه، آب و رطوبت تجمیع شده در تجهیزات فوق به بیرون از سیستم تخلیه گردد.

برای این منظور شیر تایمردار که اتودرین هم نامیده می‌شود، مجهز به دو پیچ تنظیم محدوده زمان است.

یکی از پیچ‌ها بازه زمانی عملکرد شیر جهت باز کردن مسیر تخلیه در فواصل زمانی از 0.5 تا 45 دقیقه را تعیین می‌کند.

پیچ تنظیم دوم زمان باز بودن مسیر تخلیه آب بر حسب ثانیه و در محدوده 0.5 تا 10 ثانیه را تنظیم می‌کند.

شیر برقی تایمردار در سیستم های آبیاری هوشمند نیز قابل استفاده می‌باشد.

شیر برقی تایمردار

شیر برقی تایمردار از نوع دو تکه با بدنه برنجی و پوسته ABS ضد اشتعال است.

بوبین شیر اتودرین از نوع جریان متناوب ۲۲۰ ولت بوده و فشار عملکرد این شیر حداکثر 10bar می‌باشد.

حفاظت رطوبتی شیر برقی تایمردار بر اساس استاندارد IP65 بوده و قابلیت استفاده در سیستم‌های آبیاری هوشمند را دارد.

شیر تایمردار پنوماتیک