شیر پاپتی هیدرولیک

شیر پاپتی هیدرولیک چیست؟ و چه کاربردی دارد؟ شیر هیدرولیک از مهم ترین قسمت های سیستم هیدرولیکی است و در واقع این قطعه صنعتی واحد کنترل و فرمان سیستم ها به حساب می آید. این قطعه صنعتی توسط داوینچی در سال 1500 اختراع شد که در آن زمان شیر هیدرولیکی نقش مهمی در تشکیل انقلاب صنعتی داشت. خرید شیر پاپتی هیدرولیک
در این شیرها به جای اسپول از پاپت استفاده شده است. از مزایای شیرهای پاپتی نسبت به شیرهای اسپولی می توان به عدم وجود نشتی در شیرهای پاپتی نام برد. هر چند شیرهای اسپولی دارای فرمان های بسیار متنوع تری هستند. شیرهای پاپتی نیز دارای چند فرمان مختلف جهت کارایی های مختلف می باشد. این نوع از شیرهای پاپتی به صورت مادولار به بلوک متصل می شود و قطعه ای بلوکی نیز می تواند روی این شیرها بنشیند. فروش شیر پاپتی هیدرولیک

قیمت شیر پاپتی هیدرولیک

شیر پاپتی هیدرولیک