شیر برقی رکسروت

شیر برقی رکسروت به صورت مستقیم توسط نیروی برق (سلنوئید) کار می کنند. با توجه به نیرو های دینامیکی و استاتیکی که به خاطر وجود فشار و جریان در شیر به وجود می آیند، از شیر های کنترل جهت مستقیم فقط می توان تا سایز 10 استفاده نمود. این محدوده مربوط به توانی در حدود 120 لیتر در دقیقه با فشار کاری 350 بار می باشد.فروش شیر برقی رکسروت

در این حالت اغلب از شیر های کنترل جهت مستقیم سلنوئیدی استفاده می شود. در صورت نیاز به شیر کنترل جهت با سایز بزرگتر از 10 باید از شیر های کنترل جهت پیلوتی (الکتروهیدرولیکی) استفاده نمود.خرید شیر برقی رکسروت


ویژگی های شیر کنترل جهت برقی رکسروت

طراحی های متنوع شیر به صورت 3/2,4/2,4/3
توان بالای سلنوئید شیر
سلنوئید AC و DC پین تر (wet-pin) با قابلیت جدا شدن از شیر
قابلیت چرخش 90 درجه ای بوبین شیر
طراحی های متفاوت اسپول شیر (فرمان های متفاوت)
سایز بندی 6 (1/4 اینچ) و 10 (3/8 اینچ)
سایز 6 با ماکزیمم فشار کاری 350 بار و لیتراژ عبوری 80 لیتر
سایز 10 با ماکزیمم فشار کاری 315 بار و لیتراژ عبوری 120 لیتر

قیمت شیر برقی رکسروت

شیر برقی رکسروت