فولی کنترل رکسروت

فولی کنترل رکسروت

شیر کنترل جریان هیدرولیک وظیفه کنترل یا تنظیم جریان عبوری در سیستم های هیدرولیکی را بر عهده دارد و تنظیم کننده دبی بوده و فولی کنترل هیدرولیکی نیز نامیده می شوند. همچنین شیر کنترل جریان برای تنظیم سرعت حرکت پیستون در سیلندرهای قدرت و یا تنظیم سرعت گردشی محور موتورهای سیالی به کار می رود. فولی کنترل رکسروت

شیر کنترل جریان را می توان با دریچه های کولر هوا مقایسه کرد. اگر دریچه مقدار کمی باز باشد؛ هوا با حجمی متناسب با آن به درون اتاق جریان می یابد. می دانیم که اندازه ی باز بودن دریچه می تواند از حالت کاملا بسته تا حالت کاملا باز تنظیم شود. در شکل زیر تصویری از یک شیر کنترل جریان را مشاهده می کنیم که با چرخش پیچ (فلکه) متصل به آن گلوگاه را تحت کنترل خود قرار می دهد. خرید فولی کنترل رکسروت
شیر کنترل جریان جزء ساده ای در مدار است ولی نقش بسیار مهمی در سیستم های هیدرولیکی دارد. از اساسی ترین مشخصاتی که توسط سازندگان هیدرولیکی برای شیر کنترل جریان ارائه می شود عبارت است:

حداکثر فشار مجاز
حداکثر جریان مجاز
مشخصات سیال ورودی که شامل نوع سیال، دبی، افت فشار و ویسکوزیته
ابعاد فیزیکی
روش نصب
ورودی و خروجی شیر

انواع شیر کنترل جریان

شیر کنترل جریان به دو دسته ی اصلی تقسیم بندی می شود که شامل سیتم های با جبران کننده فشار و بدون جبران کننده ی فشار است که توضیحات آن را در بخش شیرهای هیدرولیکی بیان کردیم. فروش فولی کنترل رکسروت

نوع دیگری از دسته بندی شیر کنترل جریان با توجه به نوع حساسیت آنها است:

شیرهای حساس به تغییر فشار

با توجه به اینکه تغییرات فشار روی تغییرات دبی (جریان) تاثیر دارد و با افزایش فشار مقدار دبی خروجی نیز افزایش می یابد. با نصب یک سنسور حساس به فشار روی سوزن این شیرها عبور جریان را کنترل می کنند.

شیرهای حساس به دما

افزایش دما باعث کاهش لزجت سیال عبوری می شود، هر چه سیال لزجت کمتری داشته باشد، سیال راحت تر حرکت کرده و در نتیجه دبی خروجی افزایش می یابد؛ پس با نصب سنسور حساس به دما میتوان دبی عبوری را تحت کنترل داشت.

اجزاء شیرهای کنترل جریان

اجزای قابل دسترسی شیر کنترل جریان شامل: بدنه ی شیر، جسمی برای کنترل روزنه، آب بندی روزنه، شیر یک طرفه، فنر هستند که در ادامه هرکدام را به تشریح بیان می کنیم.

بدنه شیر

در شیرهای هیدرولیک بدنه را می توان از چدن مقاوم یا فولاد ریخته گری ساخت. همان قدر که صافی بیرون بدنه ی شیرکنترل جریان اهمیت زیادی ندارد ولی صافی سطح درونی بسیار مهم است چراکه سطح داخلی شیر باید کاملا آب بند و بدون نشت باشد.

جسمی برای کنترل روزنه

کنترل روزنه می تواند با جسمی به شکل سوزنی و به این ترتیب قادر خواهد بود به راحتی روزنه ی شیر را تحت کنترل قرار داده و اندک اندک آن را ببند یا باز کند. به طور معمول جنس این عنصر از فولاد سخت آبکاری شده است. برای دسترسی آسان به تنظیم فاصله ی این مهار یک پیچ قرار داده شده است و برای باز کردن این روزنه کافی است که آن را در جهت پادساعتگرد بچرخانیم.

آب بندی روزنه

همانطور که از نام آنها مشخص است، این آب بندها برای جلوگیری از نشت سیال بین بدنه و ساقه ی عنصر مهار روزنه استفاده می شوند. سیال درون شیر پرفشار است و در صورت نشتی به سیستم آسیب میرسد، به همین منظور آب بندی اهمیت زیادی دارد. این آب بندها میتوانند شکل ها و جنس های مختلفی داشته باشند. جنس این روزنه ها می تواند شامل لاستیک ها، مواد مصنوعی، آزبست اشباع شده با گرافیت و غیره باشد. آب بندها می توانند به شکل اورینگ، حلقه ی چهاربر، حلقه ی جناغی، گوه ای و غیره که به عنوان نگهدارنده در نشیمن ها استفاده می شوند؛ باشند.

شیر کنترل جریان یکطرفه

برای فراهم کردن امکان جریان آزاد سیال در یک جهت در شیر کنترل جریان، لازم است داخل شیر، شیر یک طرفه وجود داشته باشد. شیر یکطرفه باید بدون هیچ نشت در نشیمن خود قرار گیرند، زیرا در غیر این صورت به کارگیری آن بی فایده است.

فنر

در شیر کنترل جریان یک طرفه از فنر برای نشاندن اجزای شیر یکطرفه روی نشیمن استفاده می شود. هنگامی که فشار وارد شده به شیر یک طرفه برداشته می شود فنر کمک می کند که مسیر شیر به سرعت بسته شود.

نصب شیرهای کنترل جریان

هنگام نصب شیر کنترل جریان در یک سیستم هیدرولیکی به موارد زیر باید توجه کرد:

جهت جریان کنترل شده شیر در مدار باید بررسی شود.
درپوش لوله ها برداشته شود.
رزوه ی لوله ها و همچنین رزوه ی شیرها باید کاملا تمیز باشند.
اتصالات لوله ها را به دقت روی شیر بسته شود و توجه شود که اتصالات مدارهای پرفشار کاملا سفت باشند.
پس از راه اندازی، سیستم را از نظر نداشتن نشت به دقت بررسی کنید.

نحوه عملکرد شیر کنترل دبی

اکنون نحوه عملکرد شیر کنترل دبی را بررسی خواهیم کرد. شیر کنترل دبی، فلو کنترل یا شیر کنترل جریان هیدرولیک از تجهیزات بسیار مهم و اساسی در یوینت های هیدرولیکی می باشد. فلوکنترل یا شیر کنترل جریان با تعیین مقدار دبی عبوری باعث تنظیم سرعت عملگر خطی و دورانی می گردد. زمانی که کنترل دبی فقط در یک جهت مد نظر باشد از فلوکنترل های دو راهی استفاده می شود.

زمانی که دبی توسط فلوکنترل کم می شود به این معنی است که سطح مقطع گلویی که برای انتقال روغن وجود دارد کمتر شده و باعث ایجاد افت فشار می گردد در این صورت دبی اضافی از ریلیف یا شیر اطمینان فلوکنترل ها خارج می گردد که به این فلوکنترل ها سوپاپ دار می گویند. قیمت فولی کنترل رکسروت