شیر برقی یونیدی

شیر برقی یونیدی دارای دو حالت نرمالی اوپن (N/O) و نرمالی کلوز (N/C) می باشد. در حالت نرمالی اوپن شیر برقی یونیدی در حالت عادی باز می باشد و با دستور بوبین نصب شده روی شیر برقی یونیدی شیر بسته می شود. در حالت نرمالی کلوز شیر برقی یونیدی در حالت عادی بسته می باشد و سیال عبور می کند. با دستور بوبین (فشار دادن دکمه استارت تعبیه شده) به دیافراگم شیر برقی یونیدی اجازه عبور سیال را می دهد. خرید شیر برقی یونیدی

شیر برقی یونیدی بسته به چهار عامل سایز، فشار، دما و نوع سیال طراحی و تولید می شود. توجه به عوامل یاد شده شیرهای برقی دیافراگمی مناسب گاز با نام US، شیر های برقی دیافراگمی مناسب آب با نام UW و شیرهای برقی پیستونی مناسب بخار با نام US شناخته می شوند. شیر برقی یونیدی در 25 مدل طراحی و تولید می گردد که در اینجا 3 مورد به اختصار شرح داده می شود. قیمت شیر برقی یونیدی
شیر برقی یونیدی برای کنترل ورود و خروج سیال و با توجه به نوع سیال، دما و فشار کاری با مواد گوناگون مانند برنج، فولاد و استیل و نیز در مدل های مختلف تولید می شود. هیدرونرما ارائه دهنده شیر برقی UNID در قالب مدل های زیر می باشد:

شیر برقی یونیدی سیال آب و هوا

شیر برقی یونید UW-15 سایز ½ اینچ
شیر برقی یونید UW-20 سایز ¾ اینچ
شیر برقی یونید UW-25 سایز 1 اینچ
شیر برقی یونید UW-35 سایز 1 ¼ اینچ
شیر برقی یونید UW-40 سایز 1 ½ اینچ
شیر برقی یونید UW-50 سایز 2 اینچ
شیر برقی یونید UW-63 سایز 2 ½ اینچ
شیر برقی یونید UW-80 سایز 3 اینچ

شیر برقی یونیدی سیال روغن و هوا

شیر برقی یونید US-15 سایز ½ اینچ
شیر برقی یونید US-20 سایز ¾ اینچ
شیر برقی یونید US-25 سایز 1 اینچ
شیر برقی یونید US-35 سایز 1 ¼ اینچ
شیر برقی یونید US-40 سایز 1 ½ اینچ
شیر برقی یونید US-50 سایز 2 اینچ
شیر برقی یونید US-63 سایز 2 ½ اینچ
شیر برقی یونید US-80 سایز 3 اینچ

فروش شیر برقی یونیدی

شیر برقی یونیدی